• روش ازبین بردن پشه - سمپاشی تهران
  سه شنبه, 05 مرداد 1395 09:16

  ازنظر کارشناسهای شرکت سمپاشی تهران موثرترین راه حل برای ازبین بردن پشه ها درمحیط های مسکونی انجام عملیات سمپاشی،پاک سازی وضدعفونی کردن محیط است.

  برای مبارزه با پشه ها درمحیط های مسکونی و اداری عملیات سمپاشی  داخل محیط نیازنیست.

  دراکثرمواقع منبع تولیدمثل پشه ها درواحدهای مسکونی چاه های فاضلاب است،که درعملیات سمپاشی با تزریق سم مایع درکلیه چاهک های ورودی فاضلاب باعث شده اثرسم تامدت زمان زیادی ازورودحشرات به چاه جلوگیری کند.

   پشه ها مگس های کوچک مانند هستند که خانواده کولیسیده را تشکیل می دهند.

  پشه ها همانند انگل های خارجی هستند ، که اندام دهانی لوله مانند (به نام پوزه دراز) پوست میزبان را سوراخ میکند و خون را می مکنند.

   چهارپایان یکی از منابع تغذیه خون برای پشه ها می باشد . هر چند از دست دادن خون ،آن هم به ندرت اهمیتی برای قربانی ندارد، بزاق پشه اغلب تحریک کننده است، که یک دردسر جدی است. هر چند جدی تر است که بسیاری از گونه های پشه به عنوان ناقل بیماری نقش دارند. در عبور از میزبان به میزبان، برخی از عفونتهای بسیار مضر مانند مالاریا، تب زرد، چیکونگونیا، ویروس نیل غرب    تب دانگ، فیلاریازیس، ویروس و دیگر آربوویروس ها انتقال می یابند، که آن را به مرگبارترین خانواده حیوانی در جهان تبدیل کرده است. 

  قدیمی ترین پشه ها با آناتومی مشابه به گونه های مدرن شناخته شده که در کهربای کانادایی 79 میلیون ساله حاصل از کرتاسه پیدا شد. از گونه های خواهر بزرگتر با ویژگی های بدوی تر در کهربای برمه پیدا شده است که 90 تا 100 میلیون سال قدمت دارد. دو فسیل پشه یافت شده است که نشان می دهد تغییرات مورفولوژیکی بسیار کمی در پشه مدرن نسبت به همتایانش از 46 میلیون سال پیش وجود دارد. این فسیل ها همچنین از قدیمی ترین نمونه هایی هستند که تا کنون یافت شده که خون را در شکم خود حفظ کرده اند. با وجوداینکه هیچ فسیلی قبل از کرتاسه پیدا نشده است، مطالعات اخیر نشان می دهد که اولین واگرایی پشه ها بین دودمان آنها منجربه تشکیل پشه آنوفل و پشه کولیسینه  شده است که 226 میلیون سال پیش رخ داده است. 

  اعتقاد براین است که گونه های قدیمی و جدید جهانی آنوفل متعاقبا حدود 95 میلیون سال پیش جدا شدند. 

  پشه آنوفل گامبایی است در حال حاضردستخوش تغییر به دوشکل به فرم های مولکولی قرارگرفته است. در نتیجه، برخی آفت کش ها که برروی فرم  اثر دارند دیگر برروی فرم S کار نمی کنند. بیش از 3500 گونه از کولیسیده ها تاکنون شرح داده شده اند. آنها به طور کلی به دو زیرگروه تقسیم می شوند که به نوبه خود شامل 43 جنس می باشند. این ارقام درمعرض تغییر مداوم هستند، همانطورکه گونه های بیشتری کشف می شوند، و به عنوان مطالعات DNA واداربه بازآرایی طبقه بندی خانواده می شویم. آنوفل و کولیسیده دو زیر تیره اصلی به شمار می آیند همراه با جنس خود که در بخش زیر نشان داده شده است. این تمایز از اهمیت عملی زیادی برخوردار است چرا که دو زیر تیره تمایل دارند که در اهمیت خود به عنوان بردار طبقات مختلف از بیماری متفاوت باشند. به طور کلی، بیماریهای واگیردار مانند تب زرد و تب دانگ تمایل دارند که با گونه های کولیسیده نه لزوما از جنس کولکس منتقل شوند. برخی گونه های مختلف مالاریای مرغی را انتقال می دهند، اما روشن نیست که آنها تا کنون به هر شکل مالاریا را به انسان منتقل کرده اند. با این حال برخی از گونه ها، اشکال مختلف از فیلاریازیس را منتقل می کنند، آنجا که بسیاری از سیاه مگس این کار را انجام می دهند.

  پشه های آنوفل، دوباره نه لزوما در جنس آنوفل، گاهی اوقات آربوویروس بیماری زا را متحمل می شوند، اما هنوز روشن نیست که تا به حال آنها بردارهای موثری را منتقل کرده اند. با این حال، مهم ترین ناقل مالاریا به انسان آنوفل است.

22000422 | شرکت سمپاشی تهران

 • درباره سمپاشی تهران

  شرکت سمپاشی تهران با استفاده از سمومی بی خطر برای انسان این اطمینان را به شما عزیزان می دهد با سمپاشی درکمترین زمان ممکن به نتیجه ای مطلوب و قابل قبول برسید. سمپاشی تهران با استفاده از دستگاه هایی کاربردی عملیات مبارزه با حشرات رابه بهترین شکل ممکن انجام میدهد. سمپاشی تهران برضمانت نامه کتبی که به مشتریان ارائه می شود به تمامی تعهدات خود پایبند بوده ودرصورت بروز مشکل از جانب مشتری شرکت عملیات سمپاشی را به صورت مجددانجام میدهد.شرکت سمپاشی تهران با استفاده از پرسنلی با تجربه و حرفه ای سابقه درخشانی درزمینه پاکسازی ومبارزه با حشرات را دارد.

 • خدمات سمپاشی تهران

  مهمترین خدمات شرکت سمپاشی تهران عبارتند از: ریشه کنی وپاک سازی سوسک، ریشه کنی وپاکسازی پشه، ریشه کنی وپاکسازی ساس، طعمه گذاری وپاکسازی موش، ریشه کنی وپاکسازی عقرب، ریشه کنی وپاکسازی موریانه