روش پیشگیری سوسک ریز

یک روش پیشگیری سوسک ریز جدیدبرای کاهش جمعیت سوسری هاجاروبرقی است.دراین روش باجمع آوری کپسولهای تخم وتخم های تازه تفریخ شده ،ذرات مدفوع واجسادسوسک ها،جمعیت آنهابشدت کم می شود.علاوه برآن جاروبرقی موجب حذف آشغال،ذرات موادغذایی وغیره نیز می شود.اگرجاروبرقی بعنوان یک روش کنترل به کارمی رودبایدازجاروبرقی استفاده شودکه دارای فیلترHEPAویافیلترهای سه لایه ای باشدتاازمعلق شدن موادی که درهواایجادمشکلات تنفسی می کنداجتناب گردد

بهترین روش پیشگیری سوسک ریز نظافت های دوره آشپزخانه بخصوص نقاطی است که دور از دسترس و محل انباشته شدن ذرات مواد غذایی است که محل مناسبی برای تغذیه و تکثر حشرات و سوسک ریز در آشپزخانه ها است

22000422 | شرکت سمپاشی تهران

  • درباره سمپاشی تهران

    شرکت سمپاشی تهران با استفاده از سمومی بی خطر برای انسان این اطمینان را به شما عزیزان می دهد با سمپاشی درکمترین زمان ممکن به نتیجه ای مطلوب و قابل قبول برسید. سمپاشی تهران با استفاده از دستگاه هایی کاربردی عملیات مبارزه با حشرات رابه بهترین شکل ممکن انجام میدهد. سمپاشی تهران برضمانت نامه کتبی که به مشتریان ارائه می شود به تمامی تعهدات خود پایبند بوده ودرصورت بروز مشکل از جانب مشتری شرکت عملیات سمپاشی را به صورت مجددانجام میدهد.شرکت سمپاشی تهران با استفاده از پرسنلی با تجربه و حرفه ای سابقه درخشانی درزمینه پاکسازی ومبارزه با حشرات را دارد.

  • خدمات سمپاشی تهران

    مهمترین خدمات شرکت سمپاشی تهران عبارتند از: ریشه کنی وپاک سازی سوسک، ریشه کنی وپاکسازی پشه، ریشه کنی وپاکسازی ساس، طعمه گذاری وپاکسازی موش، ریشه کنی وپاکسازی عقرب، ریشه کنی وپاکسازی موریانه

k2 ar